متنفــــــــــــــــــــرم از اون مردایی که وقتی یه دختر گل فروش میخواد بهشون گل بفروشه پس اش میزنند ولی اگه بخواد تن بفروشه واسش صف میبندند... متنفــــــــــــــــــــرم از اون دخترایی که جرات ندارن وقتی پسری بهشون میگه یا بیا خونمون یا همه چی تمومه, بهش بگن به درک اصن برو بمیر, حیوون مثل تو زیاده... متنفــــــــــــــــــــرم از اون آشغالایی که وقتی تو آغوش همسرشونن, چشماشون رو میبندند تا رویای دیگری رو به یاد بیارن... متنفــــــــــــــــــــرم از اون آشغال هایی که به بهونه ی شناخت و دوستی, هوس بازیاشون رو توجیه میکنند و آخرشم هر انگی رو به طرف مقابل میچسبونند و ولش میکنند... متنفــــــــــــــــــــرم از همه اونایی که باور آدم خوب پیدا شدن و عشق رو با کثافت کاریاشون از بین بردن و دیده منفی نصیب بقیه کردن...